Nagygyörgy Katalin


Szoba:  IZU 415.

.

.

Önéletrajz

Tanulmányok

  • 2010-2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológia Doktori Iskola, Személyiség- és Egészségpszichológiai Program abszolvált hallgatója
  • 2005-2010 Szegedi Tudományegyetem, BTK, Pszichológia Intézet: Pszichológia szak: személyiség- és klinikai pszichológia, szociál- és szervezetpszichológia, kognitív- és neuropszichológia szakirányok

Ösztöndíjak, elismerések

  • 2013 február- június Erasmus ösztöndíj, Nottingham Trent University, United Kingdom
  • 2011. Pro Scientia Aranyérem
  • 2011.  OTDK I. helyezés és Pro Scientia Különdíj
  • 2009. OTDK III. helyezés
  • 2009-2010 Köztársasági Ösztöndíj

Kutatások

  • 2010-től Az online játék használat motivációs hátterének és a problémás használatának feltérképezése Dr. Demetrovics Zsolt vezetésével
  • 2008-2011 A Digitális Kultúrák Kutatócsoport tagjaként a virtuális környezetek pszichológiájának tanulmányozása

Publikációk

Nemzetközi cikk

Nagygyörgy, K., Pápay, O., Urbán, R., Farkas, J., Kun B., Griffiths M. D., Demetrovics, Z. (2012). Problémás online játék használat: szakirodalmi áttekintés. Psychiatria Hungarica (in press)

Pápay, O., Urbán, R., Griffiths, M.D., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Kökönyei, G., Felvinczi, K., Oláh, A., Elekes, Z., Demetrovics, Z. (2013). Psychometric properties of the Problematic Online Gaming Questionnaire Short-Form (POGQ-SF) and prevalence of problematic online gaming in a national sample of adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, in press.

Nagygyörgy K., Urbán, R., Farkas, J., Griffiths, M.D., Zilahy, Kökönyei, G., Mervó, B., Reindl, A., Ágoston, C.., Kertész, A., Harmath, E.., Oláh, A. & Demetrovics, Z. (2012). Typology and socio-demographic characteristics of Massively Multiplayer Online Game players. Intenrational Journal of Human-Computer Interaction, in press, DOI: 10.1080/10447318.2012.702636. [IF: 0.949*] link

Demetrovics Zs., Urbán R., Nagygyörgy K., Farkas J., Griffiths M.D., Pápay O., Kökönyei Gy., Felvinczi K., Oláh A. (2012). The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ). PlosOne 7(5): e36417. [IF: 4.092*] link

Demetrovics, Zs., Urbán, R. Nagygyörgy, K., Farkas, J., Zilahy, D., Mervó, B., Reindl, A., Ágoston, Cs., Kertész, A., Harmath, E. (2011). Why do you play? The development of the Motives for Online Gaming Questionnaire (MOGQ). Behavior Research Methods. 43(3):814-25. [IF: 2.116*] link
.

Hazai könyvfejezet

Nagygyörgy K., Mihalik Á., Demetrovics Zs. (2012). Az online játékok pszichológiai vonatkozásai. In Gabos E. (szerk.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI., Kobak könyvsorozat. (pp. 242-248). Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete. (ISBN:978-963-08-3034-8)

Nagygyörgy K., Mihalik Á., Fodor Á. & Harsányi Sz.G. (2010). Boldogan éltek, amíg meg nem haltak egy virtuális világban – Magyar MMORPG játékosok motivációjának és személyiségvonásainak összefüggése a korral. in Németh D. (szerk.). Szegedi Pszichológiai Tanulmányok ,Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó 2010.