Mervó Barbara

Szoba: Izu 127.
Tel: 461-4500/5664
.
.
Önéletrajz
Tanulmányok

 • 2011- ELTE PPK, Pszichológiatudományi Doktori Iskola, Személyiség- és Egészségpszichológia Program
 • 2008- Semmelweis Egyetem, ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék, Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés
 • 2001-2007 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológia MA (Egészségpszichológia, Személyiségpszichológia, Drogprevenció és Addiktológia Programok)

Munkahely

 • 2011- ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
 • 2008 – 2011 Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, jelenleg NCSSZI – Drogmegelőzési Iroda
 • 2007 – Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza, Drogambulancia és Prevenciós Központ

Ösztöndíj, elismerések

 • 2006-2007 Erasmus Ösztöndíj, International Social Psychology Programme, Mälardalens University, Västerås, Svédország

Tisztségek, Tagságok

 • 2003-tól a Magyar Pszichológiai Társaság tagja
 • 2008-tól a Magyar Addiktológiai Társaság tagja

Kutatási érdeklődési területek

 • A Designer drogok jelensége: a használat mintázatai, rövid- és hosszú távú hatásai és bio-pszicho-szociális sajátosságai
 • Pszichoaktív szerek okozta ártalmak prevencióját és a problémás használat kezelését célzó intervenciók monitorozása
 • Kémiai és viselkedési addikciók pszichológiája
 • Addikciók és komorbiditás
 • Személyiségzavarok
 • Klinikai mérőeszközök

Kutatások
2010- eSBIRTes project: Electronic Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment for (poly) drug users in Emergency Services (Trimbos Instituut [Hollandia], Liverpool John Moores University [Anglia], VAD [Belgium], IREFREA [Spanyolország], ELTE Pszichológiai Intézet) A kutatás az Európai Unió támogatásával valósul meg.

2010 – ReDNet project: Recreational Drugs European Network (School of Pharmacy, University of Hertfordshire, Hatfield, UK; National Addiction Centre, Institute of Psychiatry, King’s College London, London, UK; Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland; Bergen Clinics Foundation, Bergen, Norway; De Sleutel, Gent, Belgium; Servizio Salute Regione Marche, Ancona, Italy; Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, Spain; Rhine State Hospital, University of Duisberg-Essen, Essen, Germany; DrugScope, London, UK; NCsSzI NDI – ELTE PI ) A kutatás az Európai Unió támogatásával valósul meg.

2008-2010 Healthy Nightlife Toolbox project: Effective Interventions for (Youth) Drug Use in Recreational Settings (Trimbos Institute [Hollandia], Liverpool John Moores University [Anglia], Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen [Belgium], IREFREA – European Institute of Studies on Prevention [Spanyolország], Nemzeti Drogmegelőzési Intézet). A kutatás az Európai Unió támogatásával valósult meg.

2007-2009 A Suboxone terápia magyarországi bevezetésének monitorozása

2004-2005 Személyiségzavarok mérésére kidolgozott eszközök pszichometriai tulajdonságainak és klinikai alkalmazhatóságának vizsgálata (ELTE PI és SOTE I. sz. Pszichiátriai Klinika, Pszichoterápiás osztály, „Személyiségzavarok munkacsoport”)

Publikációk
könyvfejezet
Dávid F, Hegedűs A, Mervó B (2011) Módszertani levél a zenés-táncos szórakozóhelyeken prevenciós és ártalomcsökkentő programokat megvalósító szolgáltatók számára In: Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2011Domokos T, Fábián R, Horváth G CS, Márványkövi F, Mervó B, Rácz J (2010) In: Rácz J (szerk.) A szükséglet-meghatározás nemzetközi és hazai tapasztalatainak, az alkalmazott eszközök használhatóságának összefoglalása. Módszertani tanulmány. Budapest: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 2010. 604 p.

Domokos T, Fábián R, Felvinczi K, Horváth G CS, Márványkövi F, Mervó B, Paksi B, Rácz J (2010) In: Paksi B, Felvinczi K (szerk.) Szükségletmeghatározás – kezelés, ellátás. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2010. 71 p.

Cikk
Nemeth Z, Urban R, Kuntsche E, San Pedro EM, Roales Nieto JG, Farkas J, Futaki L, Kun B, Mervo B, Olah A, Demetrovics Z (2011) Drinking Motives among Spanish and Hungarian Young Adults: A Cross-National Study. Alcohol and Alcoholism 46:(3) pp. 261-269.

Corazza O, Assi S, Trincas G, Simonato P, Corkery J, Deluca P, Davey Z, Blaszko U, Demetrovics Z, Moskalewicz J, Enea A, di Melchiorre G, Mervo B, Fergus S, Di Furia L, Farre M, Flesland L, Pasinetti M, Pesaresi L, Pezzolesi C, Pisarska A, Scherbaum N, Shapiro H, Siemann H, Skutle A, Stair J, Sferrazza E, Torrens M, van der Kreeft P , Zummo D, Schifano F (2011) Novel Drugs, Novel Solutions: exploring the potentials of web-assistance and multimedia approaches for the prevention of drug abuse. Italian Journal on Addiction 1:(1-2) pp. 24-31.

Corazza, O., Davey, Z., Deluca, P., Demetrovics, Z.,  Drummond, C., Enea, A., Moskalewicz, J.,  di Melchiorre, G., Di Furia, L., Mervo, B., Farre, M., Flesland, L., Floridi, L., Scherbaum, N., Siemann, H., Skutle, A., Torrens, M., Pasinetti M., Pezzolesi, C., Pisarska, A., Shapiro, H., Sferrazza, E., van der Kreeft, P., Schifano, F. (2010). Le potenzialità della prevenzione digitale in materia di nuove droghe: il ruolo del Recreational Drugs European Network. [The possibility of digital prevention in the field of the new drugs: the role of the Recreational Drugs European Network] (in Italian) Dipendenze Patologiche–Addictive Disorders, (in press)
Demetrovics Zs, Mervó B, Corazza O, Davey Z, Deluca P, Drummond C, Enea A, Moskalewicz J, Di Melchiorre G, Di Furia L, Farre M, Flesland L, Floridi L, Iszáj F, Scherbaum N, Siemann H, Skutle A, Torrens M, Pasinetti M, Pezzolesi C, Pisarska A, Shapiro H, Sferrazza E, van der Kreeft P, Schifano F (2010) Az elektronikus prevenció lehetőségei az új (szintetikus) drogok használatának megelőzésében.: a Rekreációs Drogok Európai Hálózatának (Recreational Drugs European Network) bemutatása. Addiktológia – Addictologia Hungarica 9:(4) pp. 289-297.Schifano, F., Albanese, A., Fergus, S., Stair, J. L., Deluca, P., Corazza, O., Davey, Z., Corkery, J., Siemann, H., Scherbaum, N., Farre, M., Torrens, M., Demetrovics, Z., Ghodse, A. H., Psychonaut Web Mapping, ReDNet Research Group (2010). Mephedrone (4-methylmethcathinone; ‘meow meow’): chemical, pharmacological and clinical issues. Psychopharmacology (Epub ahead of print) (2009)]

Demetrovics, Zs., Farkas, J, Csorba, J., Németh, A., Mervó, B., Szemelyácz, J., Fleischmann, E., Kassai-Farkas, Á., Petke, Zs., Oroján, T., Rózsa, S., Rigó, P., Funk, F., Kapitány, M., Kollár, A., & Rácz, J. (2009). Early experiences with Suboxone maintenance therapy in Hungary. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 11(4), 249-257.

Mervó B., Kun B., Demetrovics Zs. (2009). Eszközkészlet a biztonságosabb és egészségesebb éjszakai élet elősegítéséhez: a Healthy Nightlife Handbook értékelése. Addictologia Hungarica, 9(1), 34-69.

Unoka Zs, Rózsa S, Fábián Á, Mervó B, Simon L (2004). A Young-féle Séma Kérdőív: a korai maladaptív sémák jelenlétét mérő eszköz pszichometriai jellemzőinek vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 19. évf. 3. sz. p. 244-256
Konferencia előadások
Demetrovics Zs, Rácz J, Csorba J, Fleischmann E, Szemelyácz J, Kassai-Farkas Á, Németh A, Oroján T, Rózsa S, Rigó P, Funk S, Farkas J, Mervó B, Petke Zs, Kapitány M, Kollár A
Kezdeti tapasztalatok a buprenorphin/naloxon kombinált készítmény magyarországi bevezetésével pp. 33-34. Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlés, Debrecen, január 28-31 (2009)

Demetrovics Z, Rácz J, Rózsa S, Farkas J, Mervó B
Early experiences with the introduction of Suboxone (buprenorphine/naloxone combination) in Hungary p. 8. 12th Conference of the European Association of Substance Abuse Research (EASAR), Mátraháza, Hungary, 7-10 May (2009)

Mervó B, Kun B, Demetrovics Zs (2009) Healthy Nightlife Toolbox – Eszközkészlet a biztonságosabb és egészségesebb éjszakai élet elősegítéséhez Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszus, Siófok, november 19-21

Mervó, B.; Unoka, Zs.; Milák, P.; Simor, P.; Rózsa, S. (2005) A korai maladaptív sémák alakulása borderline személyiségzavarban szenvedôk körében Magyar Pszichiátriai Társaság, XII. Jubileumi Vándorgyűlés. 2005,  január 26-29. Budapest

Krekó, K.; Unoka, Zs.; Mangel, B.; Mervó, B.; Milák, P.; Rózsa, S. (2005) A korai maladaptív sémák szerepe a különbözô pszichopatológiákban Magyar Pszichiátriai Társaság, XII. Jubileumi Vándorgyűlés. 2005, január 26-29. Budapest

Unoka, Zs.; Fogd, D.; Bittó, P.; Mervó, B.; Milák, P.; Rózsa, S. (2005) A borderline személyiségzavar tünet-klaszterei és együttjárása más személyiségzavarokkal Magyar Pszichiátriai Társaság, XII. Jubileumi Vándorgyűlés. 2005,  január 26-29. Budapest

Unoka, Zs.; Fábián, Á.; Mervó, B.; Rózsa, S. (2004) Korai maladaptív sémák szerepe a személyiségzavarokban Magyar Pszichiátriai Társaság, XI. Vándorgyűlés. 2004, január 28-31. Szeged

Ujpál, Zs.; Mervó, B.; Fogd, D.; Rózsa, S.; Szádóczky, E. (2004) A depresszió súlyosságát és a kimenetelét befolyásoló tényezők vizsgálata Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Naggyűlése. 2004, május 27-29. Budapest

Ujpál, Zs.; Mervó, B.; Rózsa, S. (2004) Prognostic factors in major depression: 2 year follow-up study of 141 patients  Congress of Internal Medicine. 2004, 15-17th April, Targu Mures, Rumania

Poszter
Csorba, J., Rácz, J., Farkas, J, Németh, A., Mervó, B., Szemelyácz, J., Fleischmann, E., Kassai-Farkas, Á., Petke, Zs., Oroján, T., Rózsa, S., Rigó, P., Funk, F., Kapitány, M., Kollár, A., & Demetrovics, Zs. (2010, 27 February – 2 March). Suboxone maintenance therapy in Hungary: first results. Poster presented at the 18th European Congress of Psychiatry (pp. 335), Munich, Germany

.