Balázs Hedvig

Mobil:     06-20-582-0733
Szoba:     IZU 415.
.
.

Önéletrajz

Tanulmányok Munkahelyek

  • 2004-2009.  ELTE PPK Pszichológiatudományi Doktori Iskola, Személyiség- és Egészségpszichológia Program  (Abszolutórium)
  • 2002-2006. PTE BTK Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés
  • 1997-2002. ELTE BTK Pszichológia szak
Munkahelyek
  • 2010-től Kosztolányi Dezső téri Pszichológiai és Pszichoterápiás Magánrendelő
  • 2007-2010. Gellérthegy Magánrendelő
  • 2003-tól Kompánia Alapítvány külső munkatársa
  • 2002-2004. Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháza, Drogambulancia és Prevenciós Központ
Ösztöndíjak, elismerések
  • 2003.  OTDK III. helyezés
Publikációk

Könyvfejezetek magyar nyelven

Balázs H., Demetrovics Zs., Kun B. (2010) A kóros játékszenvedély. In: Demetrovics, Zs., Kun, B. (szerk) Addiktológia IV. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó

Demetrovics Zs., Balázs H. (2004) Drogosok. In: Gelsei G., Gergely V., Horváth V., Rácz M. M. (szerk) A láthatatlanság vége – társadalomismereti olvasókönyv. Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért, Budapest, 121-141. old.

Hazai folyóiratban megjelent tanulmányok

Piszker Á., Balázs H., Kovács É. (2011 – megjelenés alatt) Kompánia műhely: civil szervezeti utak a segítő szakmára való felkészítésben. Alkalmazott Pszichológia

Balázs H., Kun B., Demetrovics Zs. (2009) A kóros játékszenvedély típusai. Psychiatria Hungarica, 24 (4) 238-247.

Hazai folyóiratban megjelent kivonatok

Balázs H., Demetrovics, Zs. (2008) A kóros játékszenvedély: játéktípusok és játékos típusok. Psychiatria Hungarica, 23(Suppl), 9.

Kun, B., Balázs, H., Farkas, J., Kapitány-Fövény, M., Wiesenberg, K., Csorba, J., Demetrovics, Zs. (2008) Opiátfüggő személyek érzelmi intelligenciája. Psychiatria Hungarica, 23(Suppl), 92.

Kun B., Balázs H., Demetrovics Zs. (2007) Szerhasználat és érzelmi intelligencia összefüggései elterelésben részt vevő és egyetemista kontroll csoport esetén. Addictologia Hungarica, 6(Suppl. 1.), 38-39.

Nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmányok

Kun, B., Balazs, H.,  Kapitany, M., Urban, R., Demetrovics, Zs. (2010) Confirmation of the Three-Factor Model of Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the Theoretical Starting-Point. Behavior Research Methods 42 (2), 596-606

Demetrovics, Zs., Varga, G., Szekely, A., Vereczkei, A., Csorba, J., Balazs, H., Hoffman, K., Sasvari-Szekely, M., Barta, Cs. (2010) Association between novelty seeking of opiate-dependent patients and the catechol- O -methyltransferase Val Met polymorphism. Comprehensive Psychiatry 51, 510-515.

Kiadványok magyar nyelven

Kiss N., Balázs H. (2009) Bevezető. In: Interaktív Játéktár. Agressziókezelés, toleranciafejlesztés az iskolában. Kompánia Füzetek 3., Budapest, 3-12. old.

.