Schmelowszky Ágoston

.

Önéletrajz

Tanulmányok

 • 2008/06/05-08: Associate Member Seminar, European Psycho-Analytical Federation, Budapest
 • 2007/02/17-23: A Kelet-európai Pszichoanalitikus Intézet (Psychoanalytic Institute for Eastern Europe) tag- és kandidátus szemináriuma, Bálványos, Románia
 • 2005-2006: Pszichoanalitikus speciális szeminárium a kötődési elméletekről
 • 2004-2006 : OPNI, Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés
 • 2004: Pszichoanalitikus technikai szeminárium a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületben.
 • 2003-2007 : Klinikai Pszichológiai Szakképzés, Felnőtt Szakirány, Pécs.
 • 2002-2005: Pszichoanalitikus alapszeminárium a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületben.
 • 2000-2001: Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) Histoire et civilisations, DEA program
 • 1999-2004: Central European University, Medieval Studies, PhD program
 • 1999-2003: Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi kar, Pszichológia szak.
 • 1998-1999: Central European University, Medieval Studies, MA program
 • 1990-1996: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Filozófia szak
 • 1988-1991: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Asszíriológia-hebraisztika szak
 • 1987-1989: Országos Rabbiképző Intézet

Munkahely

 • 2012-: ELTE, PPK, Pszichológiai Intézet
 • 2010-2012: Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Alkalmazott Pszichológia Tanszék
 • 2009-2010: Zuglói Egészségügyi Szolgálat, XIV. kerületi pszichiátriai gondozó.
 • 2007-2009: IX. kerületi pszichiátriai gondozó, Merényi Gusztáv Kórház, Szent, István Kórház
 • 2003-2007: Szent János Kórház, Pszichiátriai Osztály

Ösztöndíj, elismerések

 • 2000-2001: Doctoral Research Support Grant, CEU.
 • 2000: American Jewish Committee Research Support Grant
 • 1992-1993: Invisible College of Budapest
 • 1991: Doron Foundation Grant

Tisztségek

 • 2011- : A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Etikai Bizottságának tagja
 • 2010-2011 : Research Staff Member, PIEE (Psychoanalytic Institute for Eastern Europe), IPA (International Psychoanalytical Association)
 • 2007-2010: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület vezetőségének tagja
 • 2006-2007: A Spiritusz alapítvány kuratóriumának tagja

Kutatási érdeklődési terület

 • Pszichoanalitikus metapszichológia és kultúrkritika
 • Pszichoterápiás hatékonyság vizsgálatok

Kutatások

 • Szerfüggők ambuláns pszichoterápiája. A „Kék Pont Drogkonzultációs Központ” közreműködésével

Oktatás

 • Klinikai gyakorlat (BA)
 • Személyiségpszichológia műhelymunka (BA)
 • Részéletes pszichopatológia és patopszichológia (MA)
 • Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek (MA)
 • Klinikai esetprezentáció, komplex esetelemzés (MA)
 • Klinikai terepgyakorlat (MA)
 • Választható kurzusok angol nyelven (MA, doktori képzés)

Publikációk

Könyv
A lélek rejtett ösvényein: A pszichoanalízis aktualitása a klinikumon innen és túl. Budapest: Oriold és Társai, 2012.

Könyvfejezet
1. Schmelowszky Á
Az időskor lélektani sajátosságairól és a pszichoterápiás segítségnyújtás alapelveiről. In:  Idősgondozási kézikönyv: geriátriai szolgáltatók kézikönyve : magyarországi idősotthonok, otthoni ápolók és hospice-ok adatbázisa. Budapest: Geriáter Service, 2009. pp. 25-28.

2.Schmelowszky Á.
A klinikai pszichológus tevékenységének lehetőségei és korlátai a pszichiátriai betegek gondozói szakellátásában. In: Oriold Károly (szerk.) Pszichiátriai gondozási kézikönyv pszichiáterek, szakemberek számára. Budapest: Lélekben Otthon Kiadó, 2008. pp. 155-169.

3.Schmelowszky Á.
The Origenist Controversy Revisited.” In Reflecting Diversity: Historical and Thematical Perspectives in the Jewish and Christian Tradition. Ed. Péter Losonczi és Géza Xeravits. Wien és Berlin: LIT Verlag, 2007., pp. 25-42.

4.Schmelowszky Á.
Hermann Imre és Ignacio Matte-Blanco: Hasonlóságok és különbségek a tudattalan modellezésében. In: Lukács Dénes (szerk.) Hermann Imre munkásságának hatása a mai magyar pszichoanalízisre. Budapest: Animula, 2006. pp. 49-55.

5.Schmelowszky Á.
Messianic Dreams and Political Reality: The Case of Don Isaac Abravanel. In : Al-Azmeh A, Bak JM(ed.) Monotheistic kingship : The medieval variants.
Budapest : CEU Dep. of Medieval Studies : Archaeolingua ; New York [N. Y.] : CEU Press, 2004. pp. 137-154.

6.Schmelowszky Á.
Kabbala: hagyomány és tudomány.”  In: Czeglédi András, Novák Zsolt, Schreiner Dénes, Trencsényi Balázs. (szerk.) Ész, természet, történelem: Filozófiai tanulmányok.
Budapest : Áron, 2002. pp. 133-148.

7. Schmelowszky Á. (összeáll.)
Terminológia: Maimonidész legjellemzőbb vallásbölcseleti fogalmai. In: Guttmann, Husik, Scheiber: Maimonidész: zsidó filozófia, Budapest: Logosz, 1995. pp. 205-207.

Folyóirat cikk
1. Schmelowszky Á.
A pszichoanalízis a mentalizáció világában. Lélekelemzés: a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület lapja  2011, 4(2): 212-224.

2. Schmelowszky Á.
Adalék a szégyen testi vonatkozásaihoz. Lélekelemzés 2010, 3(1): 44-51.

3.Schmelowszky Á.
Az anaklitikus idő fogalmáról. Lélekelemzés 2009 ;4(1-2): 13-20.

4.Schmelowszky Á.
A vipasszaná meditáció jelentősége a pszichoanalitikus gyakorlat szempontjából.  Pszichoterápia  2009;18(2): 12-19.

5.Schmelowszky Á.
Kivágja a rezet: A pénz metapszichológiai és technikaelméleti vonatkozásai.
Lélekelemzés 2008; 3(1-2): 48-55.

6.Schmelowszky Á.
A Schreber eset egykor és ma.
Lélekelemzés 2007; 2(2): 83-96.

7.Schmelowszky Á.
Tudomány-e a pszichoanalízis? – gondolatok egy régóta húzódó vitához. Lélekelemzés 2007; 2(1): 47-52.

8.Schmelowszky Á
Az istenség grandiózus teste: A test archetípus zsidó és keresztény változata a késő antikvitásban.  Ókor  2006; 5(2): 20-24.

9.Schmelowszky Á
Adalék egy egységes tudatelmélethez.
Lélekelemzés 2006; 1(1): 62-69.

10.Schmelowszky Á.
Ignacio Matte-Blanco tudatelmélete.
Pszichoterápia  2006; 15(3): 166-175.

11.Schmelowszky Á.
Az orvosi szemlélet felbukkanása a késő antik keresztény lelkiségben: Adalék az órigenista vita értelmezéséhez. Ókor 2005; 4(1-2): 36-39.

12.Schmelowszky Á
Buddhista meditáció és pszichoanalízis: lényegesebb szempontok. Pszichoterápia 2004; 13(2): 77-83.

13.Schmelowszky Á
A la recherche d’un discours perdu: Les antécédents du débat sur Origene. Kabbalah: Journal for the Study of Jewish Mystical Texts. 2002;13(6) : 11-44.