Kun Bernadette

Skype: kundetti
.
Önéletrajz

Tanulmányok

 • 2011: PhD fokozat megszerzése pszichológia tudományágból. A disszertáció címe: „Az érzelmi intelligencia és az emocionális és szociális kompetenciák szerepe a pszichoaktívszer-használatban”.
 • 2006-2009: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola, Személyiség- és Egészségpszichológiai alprogram – ösztöndíjas doktoranduszhallgató
 • 2002-2005: Az Egészség- és Személyiségpszichológia Tanszék keretein belül zajló (12 kurzusból álló) Drogprevenciós Program
 • 2002. február-május: Università Degli Studi Di Perugia: egy féléves Socrates ösztöndíj, angol nyelvű képzés (Perugia, Olaszország)
 • 1999-2005: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar pszichológia szak, egészség- és személyiségpszichológiai szakirányok.
 • 1994-1998: Berzsenyi Dániel Gimnázium (Budapest) – komplex természettudományi tagozat

Munkahelyek

 • 2012. februártól: egyetemi adjunktus az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén
 • 2011. december – 2012. február: tanársegéd az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén
 • 2009-2011: pillérvezető a TÁMOP 5.4.1.(„ A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása „) kiemelt projekt Kábítószerügyi pillérében
 • 2006-2009: az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén ösztöndíjas doktoranduszként oktató
 • 2005-2011: a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, majd Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet munkatársa
 • 2005-2008: a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház I. pszichiátriai osztályán önkéntes pszichológus
 • 2005-2006: az egyik budapesti plázában működő, a bevásárlóközpontokban csellengő fiatalok számára létrejött alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó „Alternatíva” elnevezésű ifjúsági iroda pszichológus munkatársa
 • 2002-2005: az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar angol nyelvű pszichológiai képzésében oktatásszervező
 • 2000-2002: Fővárosi Szent István Kórház Rendelőintézet Merényi Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai osztályain segédápoló

Ösztöndíjak, elismerések

 • 2002. február-május: Università Degli Studi Di Perugia: egy féléves Socrates ösztöndíj, angol nyelvű képzés (Perugia, Olaszország)

Tudományos tagságok, tisztségek

 • a Magyar Pszichológiai Társaság Egészségpszichológiai Szekciójának tagja
 • a Magyar Addiktológiai Társaság tagja

Kutatási érdeklődési területek

 • érzelmi intelligencia és az addikciók kapcsolata
 • a szórakozóhelyi drogfogyasztás jellegzetességei
 • viselkedési addikciók pszichológiája
 • drogfogyasztókkal kapcsolatos attitűdök
 • plázalátogató fiatalok életvezetési és szerhasználat szokásai

Kutatások

 • A szerencsejáték-függőség epidemiológiai és etiológiai vizsgálata
 • Healthy Nightlife Toolbox – Effective Interventions for (Youth) Drug Use in Recreational Settings (Trimbos Institute [Hollandia], Liverpool John Moores University [Anglia], Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen [Belgium], IREFREA – European Institute of Studies on Prevention [Spanyolország], Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
 • Érzelmi intelligencia és szerhasználat kapcsolatának vizsgálata
 • Háziorvosok kábítószer-problémával összefüggő ismereteinek és attitűdjeinek feltérképezése
 • A különböző viselkedési addikciók epidemiológiája – Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról, 2007. (együttműködésben a Budapesti Corvinus Egyetemmel)
 • Plázalátogató fiatalok szerhasználati szokásai (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
 • Budapesti Longitudinális Fejlődésvizsgálat (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
 • Táncos szórakozóhelyeket látogató fiatalok drogfogyasztásának vizsgálata kvantitatív és kvalitatív módszerekkel
 • Droghasználók kezelésével kapcsolatos ismeretek és attitűdök vizsgálata pszichiáter szakorvosok körében
 • Drogprevenciós programok hatékonyságának vizsgálata

Publikációk

Kun B. (szerk.) (2011). Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén II. Módszertani levelek. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002.

Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.) (2011). Integrált addiktológiai ellátások terjesztése II. Fejlesztések és eredmények a TÁMOP 5.4.1. projekt kábítószerügyi pillérében. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002.

Kun B., Felvinczi K. (szerk.) (2010). Szabályozás a célzott és indikált prevenció területén I. Kutatási eredmények, legjobb gyakorlatok és eddigi szabályozási tapasztalatok. Budapest: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP-5.4.1-08/1-2009-0002.

Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.) (2010). Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési függőségek. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Demetrovics Zs., Kurimay T., Kun B. (2010). Testmozgás és addikció. In Glaub T. (szerk.), Debrecen: Debreceni Egyetem OEC Pszichiátriai Tanszék (megjelenés alatt).

Demetrovics Zs., Kun B. (2010). A viselkedési függőségek és az impulzuskontroll egyéb zavarainak helye az addikciók spektrumán. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 29-40.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Balázs H., Demetrovics Zs., Kun B. (2010). Kóros játékszenvedély. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 43-75.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Pirománia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 77-90.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Kleptománia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 91-106.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Intermittáló explozív zavar. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 107-121.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Trichotillománia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 123-145.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Onychophagia. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 149-157.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Patológiás bőrfelsértés. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 159-171.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Szexuális addikciók. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 173-211.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Kényszeres vásárlás. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 213-236.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Koronczai B., Demetrovics Zs., Kun B. (2010). Internetfüggőség és problémás internethasználat. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 253-279.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Szabó A., Demetrovics Zs., Kurimay T., Kun B. (2010). Testedzésfüggőség. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 283-305.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Munkafüggőség. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 307-329.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Vallásfüggőség. In Demetrovics Zs., Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. (pp. 387-392.) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Kovacsics L., Felvinczi K., Fábián R., Vadász P., Erdélyi I., Sebestyén E., Buda B., Demetrovics Zs. (2009). „Alternatíva”: múlt, jelen és jövő. Előzetes elképzelések és megvalósulás. In Demetrovics Zs., Paksi B., Dúll A. (szerk.): Pláza, ifjúság és életmód. Egészségmagatartás a fiatalok körében. (pp. 157-199). Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Demetrovics Zs., Kun B. (2009). Drogkutatások Magyarországon. In Felvinczi K., Nyírády A. (szerk.), Drogpolitika számokban. (pp. 57-80.) Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Demetrovics Zs., Kun B. (2008). Partikultúra és droghasználat. In Bali J., Fiáth T., Nikitscher P., Szász A. (szerk.), A kultúra kódjai. (pp. 229-237). Budapest: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.

Demetrovics Zs., Nádas E., Kun B. (2008). Rekreációs droghasználat Magyarországon: előzmények. In Demetrovics Zs., Rácz J. (szerk.), Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. (pp. 13-24). Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Demetrovics Zs., Kun B., Nádas E., Vadász P. (2008). A magyarországi táncos-zenés rekreációs színtéren megjelenő droghasználat jellemzői. In Demetrovics Zs. & Rácz J. (Szerk.), Partik, drogok, ártalomcsökkentés. Kvalitatív kutatások a partiszcénában. (pp. 25-223). Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Kun B. (2007). Piedmont, R.L.: Tekinthető-e a spiritualitás a személyiség hatodik dimenziójának? Spiritualitás, transzcendencia és az öt faktor modell (FFM). Kritikai elemzés. In Kulcsár Zs. (szerk.) A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója. 53-72. o. Budapest: Trefort Kiadó.

Demetrovics Zs., Kun B. (2007). Viselkedési addikciók. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai I. (pp. 133-225). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kun B., Demetrovics Zs. (2006). Kábítószer-témával foglalkozó egyéb kutatások. In  Felvinczi K, Nyírády A., Portörő P. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2006 (pp. 35-53). Budapest: Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., & Demetrovics, Z. (2011). Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance Use and Misuse (in press) [IF: 1,060 (2010)]

Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, G., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., Arnold, P. Kállai, J., & Demetrovics, Z. (2011). Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 657-664. [IF: 1,591) (2009)]

Kun, B., Urbán, R., Paksi, B., Vargáné Csóbor, L., Oláh, A., & Demetrovics, Z. (2011). Psychometric characteristics of the Emotional Quotient Inventory, Youth Version, Short Form in Hungarian high school students. Psychological Assessment 2011 Oct 17. [Epub ahead of print] [IF: 2,589 (2010)]

Németh, Z., Urbán, R., Kuntsche, E., Moreno San Pedro, E., Gil Roales Nieto, J., Farkas, J., Futaki, L., Kun, B., Mervó, B., Oláh, A., & Demetrovics, Z. (2011). Drinking motives among Spanish and Hungarian young adults – a cross-national study. Alcohol & Alcoholism (in press) [IF: 2,289 (2009)]

Kun, B., Balázs, H., Arnold, P., Paksi, B., & Demetrovics, Z. (2011). Gambling in Western and Eastern Europe: the example of Hungary. Journal of Gambling Studies, 2011 Mar 1. [Epub ahead of print] [IF: 1,284 (2009)]

Kun B., Balázs H., Kapitány-Fövény M., Rózsa S., Kő N., Demetrovics Zs. (2011). Az Érzelmi Tudatosság Szintjei Skála (LEAS-A-HU) hazai adaptációja. Pszichológia, 31(4), 341-358.

Gyollai Á., Urbán, R., Kun B., Paksi B., Arnold P., Balázs H., Kökönyei Gy., Oláh A., & Demetrovics, Z. (2011). Problémás és patológiás szerencsejáték Magyarországon: a South Oaks Szerencsejáték Kérdőív magyar verziójának (SOGS-HU) hazai alkalmazása. Psychiatria Hungarica, 26(4), 230-240.

Kun B., Urbán, R., Balázs H., Kapitány M., Nagy H., Oláh A., Demetrovics Zs. (2011). Az Érzelmek Mérése Skála háromfaktoros modelljének adaptálása. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(3), 449-466.

Paksi B., Arnold P., Kun B., & Demetrovics, Z. (2011). A különböző szerhasználó magatartások kapcsolódása a magyarországi felnőtt népesség körében. Psychiatria Hungarica, 26(4), 258-266.

Szabó A., Kun B., Urbán R., Demetrovics Zs. (2011). Kezdeti eredmények a Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála (WLEIS-HU) hazai alkalmazásával. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12(1), 1-5.

Tombor, I., Paksi, B., Kun, B., Arnold, P., Rózsa, S., Berkes, T., & Demetrovics, Z. (2010). Epidemiology of smoking in the Hungarian population, based on national representative data. Clinical and Experimental Medical Journal, 5, 27-37.

Kun, B., Balázs, H., Kapitány, M., Urbán, R., & Demetrovics, Z. (2010). Confirmation of the Three-factor Model of Assessing Emotions Scale (AES): Verification of the Theoretical Starting Point. Behavior Research Methods, 42(2), 596-606. [IF: 2,923 (2009)] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20479191

Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). Emotional intelligence and addictions: a systematic review. Substance Use & Misuse, 45(7-8), 1131-1160. IF: 0,725 (2009)]

Nemeth Z., Kun, B., & Demetrovics, Z. (2010). The involvement of GHB (Gamma-hydroxybutyrate) in reported sexual assaults: A systematic review. Journal of Psychopharmacology, 24(9), 1281-1287. [IF: 3,647 (2009)] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20488831

Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Az érzelmi intelligencia szerepe az addikciós zavarokban. Psychiatria Hungarica, 25(6), 503-524.

Mervó B., Kun B., Demetrovics Zs. (2010). Eszközkészlet a biztonságosabb és egészségesebb éjszakai élet elősegítéséhez: a Healthy Nightlife Handbook értékelése. Addictologia Hungarica, 9(1), 34-69.

Tombor I., Paksi B., Urbán R., Kun B., Arnold P., Rózsa S., Demetrovics Zs. (2010). A dohányzás epidemiológiája a magyar népesség körében országos reprezentatív adatok alapján. Orvosi Hetilap, 151(9), 330-337.

Tombor I., Paksi B., Urbán R., Kun B., Arnold P., Rózsa S., Demetrovics Zs. (2010). A dohányzás elterjedtsége a magyar felnőtt lakosság körében. Népegészségügy, 88(2), 149-154.

Paksi B., Rózsa S., Kun B., Arnold P., Demetrovics Zs. (2009). A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(4), 273-300.

Balázs H., Kun B., Demetrovics Zs. (2009). A kóros játékszenvedély típusai. Psychiatria Hungarica, 24(4), 238-247.

Demetrovics, Z., Barth, Á., Bognár, G., Kun, B., & van den Brink, W. (2007). [Knowledge of and Attitudes About Drug Addicts and Their Treatment Among Psychiatrists in Hungary.] (in Polish) Alkoholizm i Narkomania, 20(3), 303-312.